نمایشگاه خلاقیت

انجمن رباتیک ایران در راستای ترغيب و تشويق پژوهشگران اعم از دانشجويان، دانش آموزان و صنعتگران، همچنین كمك به گسترش زمينه كاربرد سيستم‌های رباتيك و مکاترونيک در سازمان‌ها و مراكز صنعتی و خدماتی، همچون سال‌های گذشته اقدام به برگزاری نمایشگاه و مسابقه خلاقیت به موازات هفتمین کنفرانس بین‌المللی رباتیک و مکاترونیک نموده است که امسال در دانشگاه علم و صنعت برگزار خواهد شد.